Rss Feed

Lịch làm việc tuần:

THPT Tháp Mười

Từ ngày 09.12.2018 đến ngày 16.12.2018


Sáng Chiều
Thứ 2 Học bình thường.
Đc Tuấn - Thu tập huấn tại Sở GD - ĐT 2 ngày.
Đc Mười dự họp đóng góp ý kiến chuẩn bị cho kỳ họp HĐND Huyện tạ Hội trường B.
Học bình thường.
Thứ 3 Học bình thường. Học bình thường.
Thứ 4 Học bình thường.
Đc Tuấn đi công tác tại Sở GD - ĐT.
Học bình thường.
Thứ 5 Học bình thường.
Đc Tuấn - Mười dự họp huyện ủy
Học bình thường.
Đc Tuấn họp Sở GD - ĐT
Thứ 6 Học bình thường. Học bình thường.
Thứ 7 Học bình thường. NGHỈ
Chủ nhật NGHỈ NGHỈ


Thông báo