Về việc phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái phép trong trường học

Về việc phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái phép trong trường học
Thời gian gần đây, xuất hiện một số đối tượng xấu đến khu vực trường học, các ký túc xá học sinh, sinh viên trong tỉnh để tuyên truyền, phát triển đạo trái phép và dụ dỗ học sinh, sinh viên tham gia.
Để phòng ngừa, ngăn chặn việc lôi kéo học sinh tham gia vào các hoạt động tuyên truyền trái phép (“Hội thánh Đức Chúa Trời”, “Pháp luân công”...), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Các bạn xem chi tiết nhấn vào đây
 

Tác giả bài viết: NTT