Tuyển sinh trinh độ Đại học chính qui năm 2018

Tuyển sinh trinh độ Đại học chính qui năm 2018
Thông báo Tuyển sinh Đại học trình độ chính qui tại phân hiệu Đại học Quốc gia năm 2018
Click vào 2 file dưới đây để xem 
Công văn 918
Công văn 141

Tác giả bài viết: admin