Rss Feed

Thộng báo tập trung học sinh năm học 2018-2019

Đăng lúc: Thứ ba - 14/08/2018 10:43 - Người đăng bài viết: admin
SỞ GDĐT TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THÁP MƯỜI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 33/TB-THPTTM Tháp Mười, ngày 13 tháng 8 năm 2018
                    
THÔNG BÁO
Tập trung học sinh khối 12, 11, 10 năm học 2018 - 2019
 
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;Thực hiện theo Hướng dẫn số 43/HD-SGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Sở GDĐT về thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Nay trường THPT Tháp Mười Thông báo đến tất cả học sinh như sau:
1. Nội dung: Tập Trung học sinh khối 12, 11, 10 năm học 2018 – 2019.
2. Thời gian tập trung:
- Khối 12: Vào lúc 7 giờ 00 phút, ngày 16/8/2018.
- Khối 11, 10: Vào lúc 7 giờ 00 phút, ngày 20/8/2018.
Trên đây là thông báo của Trường THPT Tháp Mười để chuẩn bị cho năm học 2018 – 2019 ./.

Nơi nhận:                                                                                           Hiệu trưởng
- Đài truyền thanh Huyện Tháp Mười (nhờ thông báo);
- Lưu VT                                                                                               Lê Văn Tuấn
 
Tác giả bài viết: admin
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết