Rss Feed

Thông báo Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018

Đăng lúc: Thứ bảy - 13/05/2017 04:47 - Người đăng bài viết: admin
Sở GD-ĐT Đồng Tháp
TRƯỜNG THPT THÁP MƯỜI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                Số: 20 /TB -THPTTM                                   Tháp Mười, ngày 26 tháng 4 năm 2017                                    

THÔNG BÁO
Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018

____________________
 
Căn cứ Hướng dẫn số 20/HD-SGDĐT ngày 17/4/2017 của Sở GD-ĐT Đồng Tháp về việc tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2017-2018,
Trường THPT Tháp Mười xin thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 như sau:
1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
Học sinh (HS) tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS có độ tuổi theo qui định là 15 tuổi (sinh năm 2002) trên địa bàn huyện Tháp Mười hoặc học ở nơi khác nhưng có hộ khẩu thường trú (hoặc có đăng ký tạm trú) tại huyện Tháp Mười.
Đối với HS dự thi tuyển ở ngoài địa bàn qui định (phải được sự đồng ý của lãnh đạo Sở GDĐT), học sinh tự mang hồ sơ nộp tại trường THPT Tháp Mười.
Riêng đối với HS các tỉnh lân cận (HS cư trú ở vùng giáp ranh với tỉnh Đồng Tháp) được xem như trong địa bàn nhưng HS phải tự mang hồ sơ nộp cho Trường THPT Tháp Mười để đăng ký dự thi, những hồ sơ này phải đầy đủ theo qui định của Sở GD-ĐT Đồng Tháp.
2. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
- Đơn đăng ký thi tuyển vào lớp 10 trường THPT (theo mẫu tại Phụ lục 2 của Sở GD-ĐT kèm theo);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;    
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc BT.THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do Hiệu trưởng trường THCS hoặc Giám đốc Trung tâm GDTX (hoặc Hiệu trưởng Trường TCN-GDTX) ký;
- Học bạ trung học cơ sở bản chính;
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách tuyển thẳng (theo Khoản 1 Điều 7 của Qui chế); ưu tiên, khuyến khích do cơ quan thẩm quyền cấp (nếu có).
Chế độ ưu tiên, khuyến khích, đặc cách trúng tuyển lớp 10 THPT thực hiện theo Công văn 152/UBND-KGVX ngày 4/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc chế độ ưu tiên, khuyến khích, đặc cách thi môn Giáo dục công dân trong tuyển sinh lớp 10 (đính kèm).
- 02 (hai) ảnh  3cm  4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân): 1 ảnh dán ở Đơn đăng ký dự tuyển, 1 ảnh dán ở Thẻ dự thi
 
3. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Thi tuyển
Dự tuyển vào trường THPT Tháp Mười, học sinh được chọn 2 nguyện vọng:
-Nguyện vọng 1: đăng ký thi tại trường THPT Tháp Mười, trúng tuyển khi đủ điểm chuẩn do Sở GD-ĐT Đồng Tháp qui định.
-Nguyện vọng 2: Học sinh đã đăng ký nguyện vọng 1 vào một trong các trường THPT còn lại trong huyện Tháp Mười (Trường Xuân, Mỹ Quí, Đốc Binh Kiều, Phú Điền) và nguyện vọng 2 vào THPT Tháp Mười, sẽ trúng tuyển khi kết quả cao hơn điểm chuẩn của Trường THPT Tháp Mười  ít nhất 2 điểm .Nguyện vọng 2 chỉ thực hiện khi kết quả thi không đủ điểm để xét nguyện vọng 1.
a) Môn thi - đề thi:
Thí sinh phải dự thi 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Đề thi bằng hình thức tự luận, riêng môn Tiếng Anh kết hợp cả hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan. Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GDĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9.
b) Thời gian nộp hồ sơ, nhận thẻ dự thi:
Trường THPT Tháp Mười nhận hồ sơ, kiểm tra theo đơn vị trường THCS (và nhận hồ sơ của HS tốt nghiệp những năm trước và HS ngoài địa bàn) từ ngày 5/6 đến 8/6/2017.
Trường THPT Tháp Mười bàn giao Thẻ dự thi cho các trường THCS từ ngày 19-20/6/2016. Giao thẻ dự thi cho HS tốt nghiệp những năm trước và HS ngoài địa bàn từ ngày 17-19/6/2017.
* Đối với học sinh thi hỏng vào trường THPT Tháp Mười theo nguyện vọng 1, học sinh (hoặc đại diện trường THCS) sẽ nhận lại hồ sơ từ ngày 17/7 đến hết ngày 29/7/2017.
c) Ngày thi: ngày 01 và 02 /7/ 2017.
d) Lịch thi:
Ngày Môn thi Giờ phát đề Giờ làm bài    Thời gian làm bài
01/7/2017 Ngữ văn
Tiếng Anh
Sáng từ 7g 55
Chiều từ 13g 55
Từ 8g 00
Từ 14g
120 phút
  60 phút
02/7/2017   Toán Sáng từ 7g 55 Từ 8g 00 120 phút
 
Ngoài 3 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), Năm học 2017-2019, môn Giáo dục công dân là môn thi khuyến khích trong tuyển sinh lớp 10 để cộng điểm (nếu HS có nhu cầu.
4. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:  450 học sinh
5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
             Hiệu trưởng trường THPT Tháp Mười thông báo tuyển sinh lớp 10 cho các trường THCS, Trường TCN - GDTX thuộc địa bàn. Đồng thời thông báo đến UBND các xã, thị trấn trong huyện, Phòng GDĐT và báo cáo UBND huyện Tháp Mười.
a) Trách nhiệm trường THCS và trường Trung cấp Nghề - GDTX: (đề nghị xem kỹ nội dung được Sở GD-ĐT qui định tại mục 4, phần III, trang 7 của Hướng dẫn số 20/HD-SGDĐT ngày 17/4/2017 của Sở GD-ĐT Đồng Tháp )
b) Trách nhiệm của Trường THPT Tháp Mười:
- Thông báo kế hoạch tuyển sinh cho các trường THCS trong địa bàn tuyển sinh.
- Phân công cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh từ các trường THCS, Trường TCN-GDTX; kiểm tra đối chiếu nội dung nhập dữ liệu với hồ sơ học sinh (trường THCS, Trường TCN- GDTX đã gửi).
- Báo cáo về Sở GD-ĐT: số lượng HS dự thi, GV coi thi, chấm thi, lãnh đạo Hội đồng coi thi, chấm thi.
- Tổ chức thực hiện dữ liệu thi, lập danh sách phòng thi, số báo danh, in ấn danh sách phòng thi.
- Ghi vào Thẻ dự thi những nội dung: số báo danh, phòng thi, Hội đồng coi thi; đối chiếu ảnh của HS trên thẻ dự thi với ảnh trên học bạ, đơn đăng ký thi tuyển, sau đó đóng dấu giáp lai ảnh thẻ dự thi, hiệu trưởng ký tên và đóng dấu.
 - Bàn giao Thẻ dự thi cho trường THCS/Trường TCN-GDTX từ ngày 19-20/6/2017 để phát cho HS dự thi (đối với học sinh học lớp 9 năm học 2016-2017); Riêng học sinh tự đăng ký dự thi (các hồ sơ nộp trực tiếp) sẽ nhận Thẻ dự thi tại Trường THPT Tháp Mười từ ngày 17 đến 19/6/2017.
- Tổ chức coi thi, chấm thi, chuyển bài về nơi chấm thi do Sở GD-ĐT qui định.
- Tổ chức chấm thi, thông báo kết quả chấm thi.
- Nhận đơn phúc khảo của HS, nộp danh sách, bài thi của HS phúc khảo về Sở để chấm phúc khảo.
- Thông báo kết quả trúng tuyển vào lớp 10 sau khi được Sở duyệt.
- Nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển vào trường theo nguyện vọng 2 (đối với HS thi hỏng nguyện vọng 1 trường THPT khác trong địa bàn huyện Tháp Mười).
- Trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển cho trường THCS (đối với những HS không trúng tuyển vào lớp 10 THPT).
* Phân công các thành viên phụ trách:
- Nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh vào các ngày 5-8/6/2017: các Đ/c  Nguyễn Phước An (Phó Hiệu trưởng), Phan Văn Thảnh (GV), Nguyễn Văn Út Em (GV), Nguyễn Thị Lệ Thu (GV) và Phạm Thị Kiều (GV)
- Lập danh sách, nhập dữ liệu, xếp phòng thi, in ấn các biễu mẫu phục vụ coi thi, ghi Thẻ dự thi và báo cáo cho Sở GD-ĐT vào ngày 15/6/2017: Nguyễn Thị Lệ Thu, Phạm Thị Kiều, Nguyễn Văn Út Em
- Hoàn tất và bàn giao Thẻ dự thi cho các trường THCS  và HS nộp hồ sơ trực tiếp vào ngày 20/6/2017:  Phạm Thị Kiều và Lâm Thị Mỹ Loan (Văn thư).
- Nhận đơn phúc khảo và nộp cho Sở GD-ĐT, nhận hồ sơ nguyện vọng 2 vào ngày 10/7/2017: Lâm Thị Mỹ Loan.
- Thông báo kết quả trúng tuyển, trả hồ sơ học sinh thi hỏng vào ngày 18/7/2017: Nguyễn Thị Lệ Thu và Lâm Thị Mỹ Loan.
 
Trên đây là thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 của Trường THPT Tháp Mười; đề nghị các đơn vị xem thêm văn bản Hướng dẫn số 20/HD-SGDĐT ngày 17/4/2017 của Sở GD-ĐT Đồng Tháp về việc tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2017-2018.  Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc xin liên hệ qua Văn phòng, ĐT 0673.824130 hoặc Đ/c Phó Hiệu trưởng Nguyễn Phước An, ĐT 0916656660) để được hướng dẫn giải quyết .
 
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD-ĐT ĐT (báo cáo);
- UBND huyện TM (báo cáo);
- Phòng GD-ĐT huyện TM (để biết);
- UBND các xã, thị trấn trong  huyện TM (để biết);
- Đài Truyền thanh huyện TM ( nhờ thông báo)
- Trường THCS trong huyện TM (phối hợp thực hiện);
- Thông báo trường;
- Lưu: VT.

                      

           
           
 Nguyễn Văn Định  
 
 
Tác giả bài viết: Admin
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết