Rss Feed

Tuyên dương học sinh phong trào “ học sinh 3 tốt ”

Nhằm tổng kết lại việc triển khai thực hiện phong trào “ học sinh 3 tốt ” của năm học 2018 – 2019 và kịp thời tuyên dương những đoàn viên, học sinh đã thực hiện tốt phong trào này. Sáng ngày 1 tháng 6 năm 2019 trong lễ tổng kết năm học 2018 – 2019 của trường THPT Tháp Mười, Đoàn trường đã tổ chức hoạt động tuyên dương và khen thưởng cho những đoàn viên, học sinh tiêu biểu đạt danh hiệu “ Học sinh 3 tốt ”

1 2 3  Trang sau
Quá trinh xây dựng và phát triển

Vào mùa thu năm 1976, từ mảnh đất Mỹ An (nay là Tháp Mười ) kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và cần cù trong lao động sản xuất, nhiều bà con giàu lòng hiếu học đã đại diện nhân dân nơi đây mang đơn thỉnh nguyện đến Ty Giáo dục và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tha thiết đề nghị được có trường cấp 3 tại địa phương. Từ đó, Trường Phổ thông cấp 3 Mỹ An được thành lập để đáp ứng yêu cầu “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho vùng căn cứ cách mạng chịu nhiều thiệt thòi do chiến tranh để lại.