Rss Feed

Tiêu chí đánh giá tiết dạy theo công văn 1196

Qua các đợt hội thảo - hội giảng, theo yêu cầu của nhiều giáo viên THPT Phòng GDTrH-TX&CN gửi lại các tiêu chí và mức độ đạt của từng tiêu chí đánh giá tiết dạy theo Công văn 1196 để giáo viên tham khảo.

1 2 3  Trang sau
Quá trinh xây dựng và phát triển

Vào mùa thu năm 1976, từ mảnh đất Mỹ An (nay là Tháp Mười ) kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và cần cù trong lao động sản xuất, nhiều bà con giàu lòng hiếu học đã đại diện nhân dân nơi đây mang đơn thỉnh nguyện đến Ty Giáo dục và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tha thiết đề nghị được có trường cấp 3 tại địa phương. Từ đó, Trường Phổ thông cấp 3 Mỹ An được thành lập để đáp ứng yêu cầu “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho vùng căn cứ cách mạng chịu nhiều thiệt thòi do chiến tranh để lại.