Rss Feed

TUYÊN TRUYỀN,QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐH ĐOÀN CÁC CẤP

Thực hiện kế hoạch số 18/KH-ĐTN ngày 28 tháng 02 năm 2019 của BCH Đoàn trường THPT Tháp Mười về việc tổ chức tuyên truyền, triển khai nghị quyết ĐH Đoàn các cấp

1 2 3  Trang sau
Quá trinh xây dựng và phát triển

Vào mùa thu năm 1976, từ mảnh đất Mỹ An (nay là Tháp Mười ) kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và cần cù trong lao động sản xuất, nhiều bà con giàu lòng hiếu học đã đại diện nhân dân nơi đây mang đơn thỉnh nguyện đến Ty Giáo dục và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tha thiết đề nghị được có trường cấp 3 tại địa phương. Từ đó, Trường Phổ thông cấp 3 Mỹ An được thành lập để đáp ứng yêu cầu “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho vùng căn cứ cách mạng chịu nhiều thiệt thòi do chiến tranh để lại.