Rss Feed
Hiện có 91 cán bộ thuộc 17 tổ

Tìm kiếm cán bộ

Nhập họ tên cán bộ cần tìm!
Họ tên Tổ Chức vụ chính Email
Bùi Quang Sang
Họ tên Bùi Quang Sang
Ngày sinh 02/05/1985
Giới tính Nam
Địa chỉ Trường Xuân Tháp Mười Đồng Tháp
Tổ Tin
Tin Giáo viên buiquangsang020585@gmail.com
Nguyễn Văn Út Em
Họ tên Nguyễn Văn Út Em
Ngày sinh 00/00/1984
Giới tính Nam
Địa chỉ ấp 4, Đốc Binh Kiều, Tháp Mười, Đồng Tháp
Tổ Tin
Tin Giáo viên ue.tm.dt@gmail.com
Nguyễn Bằng Phi
Họ tên Nguyễn Bằng Phi
Ngày sinh 01/06/1951
Giới tính Nam
Địa chỉ K1, TT Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Tổ Toán
Toán Giáo viên khoatoan2012@gmail.com
Võ Thị Hồng
Họ tên Võ Thị Hồng
Ngày sinh 13/03/1965
Giới tính Nữ
Địa chỉ K1, TT Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Tổ Toán
Toán Tổ trưởng vthongthapmuoi@gmail.com
Ngô Sỹ Nhân
Họ tên Ngô Sỹ Nhân
Ngày sinh 12/02/1964
Giới tính Nam
Địa chỉ K1, TT Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Tổ Toán
Toán Giáo viên
Nguyễn Thành Nhân
Họ tên Nguyễn Thành Nhân
Ngày sinh 09/02/1960
Giới tính Nam
Địa chỉ K4, TT Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Tổ Toán
Toán Giáo viên tnhan1960@gmail.com
Lâm Thị Mỹ Loan
Họ tên Lâm Thị Mỹ Loan
Ngày sinh 02/02/1988
Giới tính Nữ
Tổ Văn phòng
Văn phòng Văn thư
Lê Việt Thi
Họ tên Lê Việt Thi
Ngày sinh 00/00/1976
Giới tính Nam
Địa chỉ K4, TT Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Tổ Toán
Toán Giáo viên gvvietthi@gmail.com
Dương Hoàng Sơn
Họ tên Dương Hoàng Sơn
Ngày sinh 01/05/1982
Giới tính Nam
Địa chỉ K1, TT Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Tổ Toán
Toán Tổ phó chuyên môn hson01051982@gmail.com
Nguyễn Văn Trung
Họ tên Nguyễn Văn Trung
Ngày sinh 18/06/1975
Giới tính Nam
Địa chỉ K3, TT Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Tổ Toán
Toán Giáo viên nguyenvantrung1974@gmail.com
Đoàn Thanh Dũ
Họ tên Đoàn Thanh Dũ
Ngày sinh 18/08/1976
Giới tính Nam
Địa chỉ K1, TT Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Tổ Toán
Toán Giáo viên thayduthapmuoi@yahoo.com
Võ Hồng Đào
Họ tên Võ Hồng Đào
Ngày sinh 00/00/1978
Giới tính Nữ
Địa chỉ K1, TT Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Tổ Toán
Toán Giáo viên
Võ Hoàng Vũ Linh
Họ tên Võ Hoàng Vũ Linh
Ngày sinh 22/02/1982
Giới tính Nam
Địa chỉ K1, TT Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Tổ Toán
Toán Tổ phó chuyên môn vulinh.thpttm@gmail.com
Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Họ tên Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Ngày sinh 05/09/1982
Giới tính Nữ
Địa chỉ K4, TT Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Tổ Toán
Toán Phó bí thư Chi bộ letrungtin482@gmail.com
Nguyễn Thị Chi
Họ tên Nguyễn Thị Chi
Ngày sinh 18/04/1985
Giới tính Nữ
Địa chỉ K1, TT Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Tổ Toán
Toán Giáo viên trungchi1402@yahoo.com
Nguyễn Minh Thuần
Họ tên Nguyễn Minh Thuần
Ngày sinh 19/12/1978
Giới tính Nam
Địa chỉ K1, TT Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Tổ Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo Phó Hiệu trưởng minhthuan9999@gmail.com
Trần Đức
Họ tên Trần Đức
Ngày sinh 09/06/1961
Giới tính Nam
Địa chỉ K4, TT Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Tổ
Giáo viên
Võ Hoàng Giang
Họ tên Võ Hoàng Giang
Ngày sinh 20/12/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Xã Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Thá
Tổ
Giáo viên vohoanggiang@gmail.com
Nguyễn Thanh Phong
Họ tên Nguyễn Thanh Phong
Ngày sinh 08/02/1981
Giới tính Nam
Địa chỉ Xã Mỹ Hòa, Tháp Mười, Đồng Tháp
Tổ
Tổ phó chuyên môn thanhphong5050@gmail.com
Nguyễn Văn Hậu
Họ tên Nguyễn Văn Hậu
Ngày sinh 05/06/1986
Giới tính Nam
Địa chỉ Xã Mỹ Quý, Tháp Mười, Đồng Tháp
Tổ
Bí thư Đoàn trường nguyenvanhauthpttm@gmail.com
1, 2, 3, 4, 5  Trang sau